Hotline

0918.414.489
Việt Nam Tiếng Anh

NHỰA GIA DỤNG

RỔ NHỰA ĐỰNG TRÁI CÂY - RỔ NHỰA NÔNG SẢN

KHUÔN GẠCH - KHUÔN NHỰA KỸ THUẬT

Kinh doanh 1: 0918.404.489

Kinh doanh 2: 0911.641.685

Hotline: 0918.414.489

Email: nhuakhoinguyen@yahoo.com