NHỰA THỔI - CHAI NHỰA

Chai nhựa, nhựa thổi, sản xuất chai nhựa, chai thuốc tẩy, chai sữa, chai nhớt

Nhựa Khôi Nguyên nhận gia công nhựa theo yêu cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, mang lại giải pháp tối ưu cho khách hàng

Hotline

0918.414.489
Việt Nam Tiếng Anh

NHỰA THỔI - CHAI NHỰA

Kinh doanh 1: 0918.404.489

Kinh doanh 2: 0911.641.685

Kinh doanh 3: 0918.714.489

Hotline: 0918.414.489