NỐI ỐNG LỤC GIÁC

NỐI ỐNG LỤC GIÁC; ỐNG NỐI THỦY CANH; THỦY CANH TẠI NHÀ; RAU THỦY CANH; VẬT DỤNG TRỒNG RAU THỦY CANH

Không ngã màu, không bám bẩn, dễ vệ sinh, kích thước phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hotline

0918.414.489
Việt Nam Tiếng Anh

NỐI ỐNG LỤC GIÁC 5X10CM

Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Kinh doanh 1: 0918.404.489

Kinh doanh 2: 0911.641.685

Kinh doanh 3: 0918.714.489

Hotline: 0918.414.489